IELTS Sınavı | International English Language Testing System

IELTS Sınavı , International English Language Testing System

IELTS sınavı İngilizce’ nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır.

IELTS , British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir.

 

IELTS , Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir.

IELTS Sınavı Academic ve General Training olmak üzere iki modül seçeneğine sahiptir. General Training modülü genelde göçmenlik başvuruları için tercih edilir, Academic modül ise eğitim alanında yapılan başvurularda tercih edilmektedir. IELTS sınavını hangi modülde almanız gerektiğini, mutlaka sizden bu sınavı almanızı isteyen kuruma sorarak emin olmalısınız.

 

Doğru Cevap Sayısı Skor
20 5.5
25 6
28 6.5
30 7
33 7.5
35 8
38 8.5
40 9

 

 

Listening: Yaklaşık 30 dakika sürer. Çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, cümle tamamlama ve bunun gibi 40 adet soru vardır. Dinlenecek parçalar genel ve akademik konulardan seçilen diyalog ve monologlardan oluşur. Parçalar sadece 1 kez dinlenir. Her doğru 1 puandır ve sonuçta yaptığınız doğru sayısı 9’ luk sisteme göre hesaplanır.

Reading:

 Genel: Yaklaşık 60 dakika sürer. Çoktan seçmeli (multiple choice), doğru-yanlış (true-false), yazarın görüşleri (opinion of the author), eşleştirme (matching), boşluk doldurma (filling in the gaps), cümle tamamlama (sentence completion) ve bunun gibi 40 adet soru vardır. 3 bölüme ayrılır. Okunacak parçalar gazete ve dergi gibi kaynaklardan derlenmiş genel konulardan seçilir. Her doğru 1 puandır ve sonuçta yaptığınız doğru sayısı 9’ luk sisteme göre hesaplanır.

 Akademik: Yaklaşık 60 dakika sürer. Çoktan seçmeli (multiple choice), doğru-yanlış (true-false), yazarın görüşleri (opinion of the author), eşleştirme (matching), boşluk doldurma (filling in the gaps), cümle tamamlama (sentence completion) ve bunun gibi 40 adet soru vardır. 3 bölüme  ayrılır. Okunacak parçalar gazete ve dergi gibi kaynaklardan derlenmiş uzun parçalardır. Her doğru 1 puandır ve sonuçta yaptığınız doğru sayısı 9’ luk sisteme göre hesaplanır.

Doğru cevaplarınızın 9’ luk sisteme göre değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.

 

Doğru Cevap Sayısı Skor
20 5.5
25 6
28 6.5
30 7
33 7.5
35 8
38 8.5
40 9


Writing:

Genel: 60 dakika sürer. 2 bölümden oluşur. 1. Bölüm için en az 150, 2. Bölüm için de en az 250 kelime yazılması gerekir. İlk soruda adayların verilen konu ile ilgili bir mektup yazması, ikinci soruda ise bir fikir makalesi yazmaları beklenir. İkinci sorunun puanlamadaki değeri ilk sorunun iki katıdır. Birinci soruya 20 dakika, ikinci soruya 40 dakika  ayrılması önerilir.

Akademik: 60 dakika sürer. 2 bölümden oluşur. 1. Bölüm için en az 150, 2. Bölüm için en az 250 kelime yazılması gerekir. İlk soruda adayların verilen grafik ile  ilgili bir yorum yazısı , İkinci soruda ise bir fikir makalesi yazmaları beklenir. İkinci sorunun puanlamadaki değeri ilk sorunun iki katıdır. Birinci soruya 20 dakika, ikinci soruya 40 dakika ayrılması önerilir.

Speaking: Yaklaşık 10-15 dakika arası sürer. 3 bölümden oluşur. İlk bölümde adaylara kendilerini tanıtacakları sorular sorulur. İkinci soruda adaya bir konu verilir ve adayın bu konu üzerine bir süre düşünüp not alarak cevabını hazırlayıp sunması beklenir. Üçüncü bölümde ise adayın ikinci bölümde verilen konu ile ilgili çeşitli sorulara cevap vermesi beklenir. Adayın başarısı akıcılık, dil bilgisi, telaffuz ve düzen gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir.

 

Istanbul  Ielts özel ders çalışmalarımız Ielts sınavı hazırlık yapan adayın belirlediği uygun olan saatlere  göre size en uygun olan saatte ve yerinizde , İstanbul da her semtte yapılır. Ielts özel ders çalışmamızın kaç saat olacağı , sizin eksikleriniz  belirlendikten sonra , bir plan dahilinde belirlenir .

Ielts özel ders çalışması  modüler sisteme göre  düzenlenmektedir,   sınavın  her bölümü için ayrı bölümler halinde yapılır,  aday istediği bölümden ders  alabilir, güncel sorular üzerinde çalışmalar  yapılmaktadır.  Ielts özel ders sırasında   ‘Reading’ ‘Writing’ ‘Listening’ ve ‘Speaking’  becerilerinizi  gelişecek ve  yüksek not alabilmeniz için önemli teknikler verilecektir .

Ielts sınavını diğer sınavlardan ayıran en önemli özelliği kağıt-kalem ile uygulamasıdır.  Sınav sırasında adaylar, kendi eğitim ve sınav sistemlerinden alışık oldukları kağıt üzerinde sınav  uygulama yöntemleri ile  gerçek performanslarını gösterebilirler.
Ielts sınavı sırasında  tüm adaylar dinleme, okuma ve yazma bölümlerine aynı anda başlayıp aynı anda bitirirler. Konuşma bölümünde ise birbirlerinden bağımsız olarak adaylara Ielts sınavı uygulanır.

Ielts sınavı benzer sınavlardan ayıran en önemli özelliği Speaking bölümünün bire bir ve yüz yüze uygulanmasıdır. Ielts sınavı sırasında konusunda uzman eğitmen, adaya kendisini rahatça ifade edebileceği gerçek bir diyalog ortamı sağlar. Bu metot, konuşma davranış üzerine yapılan birçok akademik araştırma ile desteklenmiştir.

 

Merhaba !