IELTS Eğitimi İstanbul

IELTS Eğitimi İstanbul

 

IELTS: International English Language Testing System, İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır.

IELTS Sınavı Academic ve General Training olmak üzere iki  seçeneğe sahiptir. General Training modülü genelde göçmenlik başvuruları için tercih edilir, Academic modül ise eğitim alanında yapılan başvurularda tercih edilmektedir.

IELTS sınavı , diğer sınavlardan farklı bir özelliğe sahiptir, Ielts sınavı özellikle akademik veya eğitim amaçlı İngilizce’nizi test eder.

 

IELTS Sınavı 4 bölümden oluşmaktadır,  Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma

 

Listening: Yaklaşık 30 dakika sürer. Çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, cümle tamamlama ve bunun gibi 40 adet soru vardır. Dinlenecek parçalar genel ve akademik konulardan seçilen diyalog ve monologlardan oluşur , dinleme parçaları sadece 1 kez dinlenir.

Reading:

 Genel okuma : Yaklaşık 60 dakika sürer. Çoktan seçmeli (multiple choice), doğru-yanlış (true-false), yazarın görüşleri (opinion of the author), eşleştirme (matching), boşluk doldurma (filling in the gaps), cümle tamamlama (sentence completion) soru çeşitlerinden oluşan 40 adet soru vardır. 3 bölüme ayrılır. Okunacak parçalar gazete ve dergi gibi kaynaklardan derlenmiş genel konulardan seçilir.

 Akademik okuma : Yaklaşık 60 dakika sürer. Çoktan seçmeli (multiple choice), doğru-yanlış (true-false), yazarın görüşleri (opinion of the author), eşleştirme (matching), boşluk doldurma (filling in the gaps), cümle tamamlama (sentence completion) soru çeşitlerinden oluşan  40 adet soru vardır. 3 bölüme  ayrılır.

Doğru cevaplarınızın 9’luk sisteme göre değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.

 

Doğru Cevap Sayısı Skor
20 5.5
25 6
28 6.5
30 7
33 7.5
35 8
38 8.5
40 9


Writing:

Genel yazma : 60 dakika sürer. 2 bölümden oluşur. 1. Bölüm için en az 150 kelime, 2. Bölüm için en az 250 kelime yazılması gerekir. İlk soruda adayların verilen konu ile ilgili bir mektup yazması, ikinci soruda ise bir fikir metni  yazmaları beklenir. İkinci sorunun puanlamadaki değeri ilk sorunun iki katıdır. Birinci  bölüme  20 dakika, ikinci  bölüme de 40 dakika  ayrılması önerilir.

Akademik yazma : 60 dakika sürer. 2 bölümden oluşur. 1. Bölüm için en az 150 kelime, 2. Bölüm için en az 250 kelime yazılması gerekir. İlk soruda adayların verilen grafik ile  ilgili bir yorum yazısı yazması, İkinci soruda ise bir fikir yazısı yazmaları beklenir. İkinci sorunun puanlamadaki değeri ilk sorunun iki katıdır. Birinci soruya 20 dakika, ikinci soruya 40 dakika ayrılması önerilir.

Speaking: Yaklaşık 10-15 dakika arası sürer. 3 bölümden oluşur. İlk bölümde adaylara kendilerini tanıtacakları sorular sorulur. İkinci soruda adaya bir konu verilir ve adayın bu konu üzerine bir süre düşünüp not alarak cevabını hazırlayıp sunması beklenir. Üçüncü bölümde ise adayın ikinci bölümde verilen konu ile ilgili çeşitli sorulara cevap vermesi beklenir. Adayın başarısı akıcılık, dil bilgisi, telaffuz ve düzen gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir.

Ielts  hazırlık eğitimi  çalışmalarımıza başlamadan önce öncelikle kişinin gramer, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini belirleyerek  kişinin kaç saatlik  eğitim alması gerektiğini hesaplamaktayız.  Ielts hazırlık eğitimi ön hazırlık ve teknik hazırlık olmak üzere 2 şekilde yapılır. Yapılan  seviye belirlemesi sonucunda kişinin İngilizce alt yapısında eksikler olduğu saptanırsa, yapılması gereken  bu eksikleri kapatmak  ve daha sonrada  kişinin sınav mantığına, soru tiplerine, sınav stratejilerine alışması için  sınavı  eğitimi verilmesidir. Kişi böylece hem alt yapı hem de sınav için  hazır hale gelmiş olur.

Ielts  çalışmalarımız 2 değişik İngilizce bilgi birikimine göre düzenlenmektedir.

MODUL 1:

IELTS DERS A GRUBU Upper -Intermediate ve üstü öğrenciler için uygulanmakta ve doğrudan IELTS sınavında başarılı olmayı hedeflemektedir.

Bu programın amacı öğrencileri  6,5 ve daha üst düzeylere çıkarmaktır.

IELTS SINAVI A GRUBU programının ders içeriğini, sınav strateji ve teknikleri üzerinde yapılacak yoğun çalışma oluşturmaktadır. Bu yoğun çalışmanın hedefi, öğrencinin 4 ana sınav bölümünde başarılı olmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için   bire bir sınav formatında çok sayıda test uygulanmakta ve böylece kazanılan beceriler pekiştirilmektedir.

* Bu grupta yaptığımız ders çalışmalarımızda  teorik bilgilendirmekten ziyade beceri kazandırmaya yöneliktir çünkü IELTS SINAVINDA teorik bilgilerden ziyade bu bilgilerin nasıl kullanıldığı ve akademik ve sosyal ortamda nasıl ve hangi düzeyde uygulandığı ölçülmektedir.
* Bu grupta Ielts ders çalışmalarımız tüm bölümler için uyumlu  bir içeriğe sahiptir.  WRITING Task 1 ve Task 2 uygulamasına  LISTENING ,  SPEAKING, READİNG  becerilerinin  geliştirilmesine önem verilmektedir.
* Bu çalışma programında  öğrencilerin kelime bilgisinin 5000 kelime üstüne çıkartılması amaçlanmaktadır. (5000 kelimeden daha az sayıda kelime bilgisine sahip öğrencinin 6,5 veya daha üst düzeyde puan alması zordur.)

MODÜL 2:
PRE-IELTS DERS Intermediate Dil düzeyine sahip öğrenciler içindir.  Öğrencilere IELTS sınavı formatında Upper-intermediate dil becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Upper intermediate dil becerisine ve bu düzeyin talep ettiği kelime bilgisine sahip olmadan IELTS SINAVINA girmek para ve zaman kaybından başka bir şey değildir.

1. Öğrencileri IELTS A GRUBU programlara başlayabilecek düzeye çıkarmak.
2. Öğrencilerin 3000 kelime bilgisine sahip olmasını sağlamak.
3. Upper-intermediate düzeyde dilbilgisi (GRAMMAR- CLAUSES, SENTENCE STRUCTURE etc.) becerilerini kazandırmak.
4.Upper Intermediate düzeyde ve IELTS formatında Okuma, Yazma, Dinleme-anlama ve Konuşma becerilerini kazandırmak.

 

IELTS Eğitimi İstanbul Haluk hoca 0532 343 65 00